+38 (054) 562-26-12
info@remove-this.svesales.com.ua
вул. Дачна, 24, смт. Свеса, Ямпільський район, Сумська область, 41226
Погода:

Відновлення лісів і лісорозведення

Відтворення лісів здійснюється постійними лісокористувачами на лісових ділянках, що були вкриті лісовою рослинністю (зруби, згарища, рідколісся, насадження, що загинули, тощо), шляхом відновлення, а на землях, що раніше не були зайняті лісом, насамперед непридатних для використання в сільському господарстві або виділених для створення захисних лісових насаджень лінійного типу – лісорозведення.

Землі для лісорозведення виділяються в порядку, встановленому земельним законодавством. 

Відтворення лісів повинно забезпечувати:
  • раціональне використання лісових ділянок;
  • поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності та біологічної стійкості;
  • досягнення оптимальної лісистості шляхом створення в максимально короткі строки нових насаджень найбільш економічно та екологічно доцільними способами і технологіями.
Площі ділянок із задовільним попереднім поновленням після рубки підлягають технічному прийманню і зараховуються до загальної площі відновлення лісів навесні поточного року.

Площі ділянок із задовільним наступним насіннєвим та порослевим поновленням зараховуються до загальної площі відновлення лісів під час інвентаризації лісокультур них об’єктів наприкінці вегетаційного періоду.

Зруби і згарища повинні бути очищені від деревини і порубкових залишків та залісені протягом одного-двох років. Лісові культури, що загинули, відновлюються в наступному році.

На кожну ділянку, після детального обстеження, за рік або більше до періоду залісення, залежно від способу обробітку ґрунту постійними лісокористувачами складається проект створення лісових культур.

Ділянки, виділені під заліснення, повинні бути обстежені на зараженість ґрунту шкідниками коріння.

Садивний і посівний матеріал перед садінням і висіванням у разі потреби обробляється речовинами для захисту від підсихання, шкідників і хвороб та підвищення приживлюваності і прискорення росту.

Садіння лісових культур проводять у строки, що забезпечують їх високу приживлюваність і збереженість.

Для відтворення лісів використовується садивний матеріал, вирощений у грунтово-кліматичних умовах, що відповідають умовам лісокультурної площі.

Насіння деревно-чагарникових порід заготовляється на об’єктах лісонасіннєвої бази та у високопродуктивних насадженнях. Лісове насіння і садивний матеріал деревно-чагарникових порід повинні  відповідати вимогам лісонасіннєвого районування і державних стандартів.

В ревізійному періоді проектується виконання заходів з лісовідновлення на не вкритих лісовою рослинністю землях та на зрубах ревізійного періоду.

Із загальної площі не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду (1778,5) потребують лісовідновлення 1747,7 га. Решта площі –це біогалявини та кормові ремізи які використовуються для мисливської фауни.

З усієї площі лісових ділянок, що потребують лісовідновлення, природне поновлення можливе на площі 177,9 га. На всій іншій площі (1569,8 га) створення високопродуктивних лісів із господарсько-цінних порід можливе тільки штучним шляхом. Із загальної площі лісових ділянок, які потребують штучного відновлення  лісу (1569,8 га), усі вони віднесені до лісокультурного фонду.

Проектуючи різні способи лісовідновлення, лісовпорядкування приймало до уваги напрямок і успішність ходу природного поновлення в різних типах лісу і різних категоріях лісових ділянок.

Більш детальні відомості про фонд лісовідновлення і лісорозведення приведені в таблиці.

Крім того, в ревізійному періоді передбачається проведення заходів по залісненню  близько 1000 га непридатних для сільського господарства  ділянок колективних і державних господарств .Термін відновлювального періоду для ділянок, призначених для природного поновлення, прийнятий в середньому  5 років.

Термін змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки прийнятий в середньому 5 років.

Розподіл не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду за видами господарського впливу (площа, га)

Показники Лісові ділянки не вкриті лісовою рослинністю Зруби ревізійного періоду Разом
рідколісся згарища, загиблі насадження зруби галявини, пустирі разом головного користування суцільних санітарних рубок
1. Разом лісових ділянок 0,8 2,6 102,7 45,4 151,5 1514,6 112,4 1778,5
в тому числі:
1.1.Лісові ділянки, на яких забезпечується природне поновлення лісу - - 27,2 - 27,2 150,7 - 177,9
із них:
–хвойними породами 1,3 1,3 36,8 - 38,1
–твердолистяними породами - - - - -
1.2.Може бути забезпечено лісовідновлення шляхом сприяння природному поновленню - - - - -
із них:
–шляхом збереження підросту - - - -
1.3.Може бути забезпечено лісовідновлення тільки штучним шляхом – усього 0,8 2,6 75,5 14,6 93,5 1363,9 112,4 1569,8
із них:
1.3.1.Лісокультурний фонд 0,8 2,6 75,5 14,6 93,5 1363,9 112,4 1569,8
1.3.2.Лісові ділянки, не доступні для господарського впливу - 30,8 30,8 - - 30,8

Запроектовані обсяги лісовідновлювальних за ходів на не вкритих лісовою рослинністю землях і лісосіках ревізійного періоду (площа, га; чисельник – запроектована лісовпорядкуванням; знаменник – прийнято 2-ою л/в нарадою при розходженні)

Породи, запроектовані для відновлення Категорії лісових ділянок Разом
не вкриті лісовою рос-линністю лісові ділянки лісосіки ревізійного періоду
головного користування суцільних сан рубок та лісовідн.
1. Лісові культури
Сосна звичайна 80,5 1271,7 63,0 1415,2
Дуб звичайний 8,3 92,2 43,8 144,3
Береза повисла 4,7 - 5,6 10,3
Разом: 93,5 1363,9 112,4 1569,8
2. Природне поновлення
Сосна звичайна 1,3 36,8 - 38,1
Береза повисла 3,6 1,0 - 4,6
Вільха чорна 2,6 37,8 - 40,4
Осика 19,7 75,1 - 94,8
Разом: 27,2 150,7 - 177,9
Усього по лісгоспу:
Сосна звичайна 81,8 1308,5 63,0 1453,3
Дуб звичайний 8,3 92,2 43,8 144,3
Береза повисла 8,3 1,0 5,6 14,9
Вільха чорна 2,6 37,8 - 40,4
Осика 19,7 75,1 - 94,8
Усього 120,7 1514,6 112,4 1747,7

Розподіл запроектованих обсягів лісових культур за технологічними схемами (площа,га)

Номер технологічної схеми Порода Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки Лісосіки ревізійного періоду Суцільні сані- тарні, лісовід- новні, рекон- структивні рубки Разом
2 Сосна звичайна 1,3 - - 1,3
3 -/- 1,6 3,0 - 4,6
6 -/- 0,6 6,7 - 7,3
13 -/- 12,0 - 1,2 13,2
14 -/- 12,3 261,2 2,5 276,0
19 -/- 2,6 16,0 1,3 19,9
22 -/- 19,8 676,5 18,3 714,6
23 0,8 229,7 22,1 252,6
28 14,6 - - 14,6
29 1,7 - 1,2 2,9
32 13,2 78,6 16,4 108,2
33 5,2 5,2
Разом: 80,5 1271,7 66,9 1420,4
31 Дуб звичайний 8,3 92,2 43,8 144,3
16 Береза повисла 4,7 - 5,6 10,3
Усього: 93,5 1363,9 117,6 1575,0
Створення лісових культур рекомендується згідно технологічних схем, приведених в  додатках до таксаційних описів. З врахуванням природного поновлення, типу лісорослинних умов, особливостей ділянки в технологічній схемі вказані способи обробітку ґрунту, спосіб створення, схема змішування порід тощо. Технологічні схеми складені на основі рекомендацій, розроблених кандидатом сільськогосподарських наук П. Г. Вакулюком та В.І.Самоплавським і затверджених технічною радою Державного комітету лісового господарства України, а також передового виробничого досвіду підприємств обласного управління лісового та мисливського господарства.
Із загального обсягу на площі 5,9 га запроектовано створення лісових культур в рекреаційних лісах. Під час створення рекомендується враховувати такі особливості: попереднє планування пішохідних доріжок з врахуванням найбільш інтенсивних напрямів руху населення; створення в певних місцях мальовничо-оформлених груп із дерев і чагарників декоративних форм; залишення невеликих галявин для покращання умов відпочинку; залишення на ділянці окремих дерев і чагарників для підвищення естетичної цінності насаджень, що створюються; створення культур переважно садінням крупномірних саджанців  дуба червоного, дуба черешчатого, берези повислої, липи дрібнолистої, модрини звичайної.
Протягом перших 5 років за лісовими культурами проектується проведення 11 кратного догляду за схемою 4-3-2-1-1
Загальний обсяг доглядів за наявними незімкнутими культурами і за культурами, що проектуються, з врахуванням обсягів реконструкції насаджень в ревізійному періоді, при переведенні на однократний, становитиме  21000  га або в середньому щорічно 2100 га.
Використання хімічних засобів для догляду за лісовими культурами не проектується.В незімкнутих культурах останніх років, які мають значний відпад, запроектовано доповнення на загальній площі 273,1 га або 78,0 га при переведенні на суцільні культури. Увесь обсяг доповнень проектується виконати в 2008-2009 роках.
Доповнення лісових культур, які створюватимуться протягом ревізійного періоду, повинно проводитись при відпаді більше 15%, як правило ,весною наступного року після садіння культур. Середній щорічний обсяг доповнення культур, які створюватимуться, становитиме орієнтовно 47 га або 12 га при переведенні на суцільні культури. Доповнення культур передбачається проводити, як правило, осінню після  інвентаризації або весною, наступного року.
При умові виконання запроектованих лісовідновлювальних заходів на кінець ревізійного періоду в категорії не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок залишиться 30,8 га біополян, ремізів, декоративних галявин, місць відпочинку та 171,0 га зрубів останнього ревізійного періоду на яких лісовідновлювальні заходи будуть проводитися в наступному ревізійному періоді.

Насінництво і лісові розсадники

Виходячи з середніх щорічних обсягів лісокультурних робіт, визначена загальна потреба в садивному матеріалі, яка становить 1977,8 тис.штук сіянців  Вона прийнята для розрахунку посівного відділення розсадника і потреби в насінні. Розрахунок щорічної потреби в садивному матеріалі проведено за обсягами лісокультурних робіт, затверджених 2-ою лісовпорядною нарадою.
Згідно розрахунків, необхідна корисна площа посівного відділення розсадника повинна бути 4,56 га, площа шкільного відділення-0,56га. Службова площа (дороги, водоймища, межові канали, загорожі та ін.) прийнята з розрахунку 25% від корисної площі. Отже, загальна площа розсадника повинна бути 6,4 га.
Розрахунок корисної площі для посівного відділення розсадника проведений на основі норм виходу стандартних сіянців, установлених для даної лісорослинної зони.
На рік лісовпорядкування загальна площа існуючих розсадників в державному підприємстві складала 1,0 га. Цієї площі недостатньо для вирощування необхідної кількості садивного матеріалу. Площу розсадника необхідно збільшити до 6,4 га. Лісові культури дуба звичайного проектується створювати шляхом посадки 1-2-х річними сіянцями, сосни та ялини – однорічними.

Щорічні обсяги лісовідновлювальних заходів, потреба в садивномуматеріалі

Показники Лісові культури Доповнення лісових культур Інші потреби Разом
на не вкритих лісовою рослинністю землях та зрубах ревізійного періоду суцільні санітарні рубки, реконструкція насаджень, лісовідновні рубки на землях гідро і агро-меліоративного фонду в держлісгоспі на землях інших користувачів на землях держлісгоспу на землях інших користувачів
1. Обсяги робіт, га 145,7 23,5 100,0 9,0 10 287,2
2. Потреба в садивному матеріалі, тис.штук
Усього: 973,1 142,5 666,1 63,6 66,8 65,7 1977,8
в т.ч. по породах:
Сосна звичайна 902,8 87,2 619,0 55,8 61,9 46,0 1772,7
Сосна банкса 2,5 - - - 2,5
Ялина європейська 3,5 1,1 2,0 0,8 0,2 12,0 19,6
Модрина європейська 3,5 1,1 2,0 0,8 0,2 1,0 8,6
Дуб звичайний 34,4 29,9 23,6 2,9 2,4 3,4 96,6
Дуб червоний 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 1,7
Клен гостролистий 6,5 5,5 4,0 0,5 0,4 0,8 17,7
Береза повисла 1,9 3,7 6,0 1,5 0,6 0,2 13,9
Липа дрібнолиста 6,5 5,5 4,0 0,6 0,4 0,7 17,7
Клен татарський 0,9 - - - - - 0,9
Ліщина звичайна 1,0 - - - - 0,2 1,2
Горобина звичайна 5,5 4,5 3,5 0,4 0,4 0,6 14,9
Бузина червона 2,7 3,6 1,7 - 0,2 0,3 8,5
Свидина кров`яна 0,9 - - - - 0,3 1,2
Птелея трилиста 0,1 - - - - - 0,1

Розрахунок площі постійних лісонасінних ділянок та плантацій

Породи Щорічна потреба в насінні, кг А Середня урожайність з 1 га, кг В Середня періо-дичність плодоношення, років В Необхідна площа, га А х В/В В наявності плантацій, ПЛНД, га Проектується створити, га
1. Постійні лісонасінні ділянки
Сосна звичайна 28,0 7 4 16,0 - 16,0
Дуб звичайний 625,0 500 6 7,5 38,7 -
Разом: 685,0 23,5 38,7 16,0
2.Лісонасінні плантації І покоління
Сосна звичайна 28,0 4 4 28,0 - 28,0

Запроектований обсяг заходів для покращання лісонасінної бази

Найменування заходів Одиниця вимірювання Обсяг робіт Термін виконання
І. На постійних лісонасінних ділянках
Рубка формування оптимальної густоти деревостанів га 16,0 ревізійний період
Догляд агротехнічний га 16,0 щорічно
Внесення добрив органо-мінеральних га 16,0 щорічно
2.На лісонасінних плантаціях
Рубка формування оптимальної густоти деревостанів га 28,0 ревізійний період
Догляд агротехнічний га 28,0 щорічно
Внесення добрив органо-мінеральних га 28,0 щорічно
Збереження та раціональне використання лісових генетичних ресурсів є важливою умовою підтримання екологічного балансу та забезпечення потреб суспільства в лісовій продукції.
Підвищення продуктивності і біологічної стійкості  лісів підприємства можливе лише при умові створення постійної лісонасінєвої бази на популяційних  та клонових засадах із кращих форм деревних порід на спеціальних клонових і родинних плантаціях та постійних лісонасінних ділянках (ПЛНД).
Для забезпечення лісокультурних робіт високоякісним насінням з цінними спадковими властивостями потрібно створити лісонасіннєву базу, яка б включала в себе постійні насінні ділянки, як природнього так і штучного походження, закладені у високопродуктивних деревостанах, плюсові насадження і дерева, а також постійні лісонасінні плантації основних деревних порід, створених на селекційній основі.
Постійні лісонасінні ділянки (ПЛНД) є основою для розвитку попу-ляційного напрямку в насінництві.
Селекційна оцінка основних лісоутворюючих порід виконана на основі рекомендацій по селекційній інвентаризації лісів УРСР, складеною доктором сільськогосподарських наук П.І.Молотковим.
Оцінці підлягають пристигаючі і стиглі насадження. Насадження оцінювалися в залежності від продуктивності (класу бонітету), походження, стану деревини.
Аналізуючи розподіл можна зробити висновок, що в підприємстві панують нормальні насадження.

Селекційна оцінка насаджень (площа, га)

Панівні породи Насадження Разом
плюсові нормальні мінусові
1. Пристигаючі насадження
Сосна звичайна 4661,0 413,0 5074,0
Ялина європейська - 49,3 49,3
Дуб звичайний 210,3 373,3 583,6
Дуб червоний - 4,3 4,3
Разом 4871,3 839,9 5711,2
2. Стиглі і перестійні насадження
Сосна звичайна 1652,2 141,1 1793,3
Ялина європейська - 78,9 78,9
Дуб звичайний 115,7 188,1 303,8
Дуб червоний - 0,2 0,2
Разом 1767,9 408,3 2176,2
Разом по лісгоспу:
Сосна звичайна 6313,2 554,1 6867,3
Ялина європейська - 128,2 128,2
Дуб звичайний 326,0 561,4 887,4
Дуб червоний - 4,5 4,5
Разом 6639,2 1248,2 7887,4
в % 84,2 15,8 100

Лісорозведення

Починаючи з 2008 року ДП «Свеське ЛГ» почало збільшувати площу лісів шляхом лісорозведення. Загальний обсяг на протязі 2008-2016 років становить 272 га, а переведені в покриту лісом площу на сьогодення становить  177 га, залишені до переводу 95 га.
Рік створення Площа, створено га Вибуло за рахунок переводу,га Залишено не переведених, га
2016
2015
2014
2013 10 10
2012 40 40
2011 45 45
2010 47 47 -
2009 117 117 -
2008 13 13 -
Разом 272 177 95
Основні схеми розміщення та змішування порід: 2х0,7м, 2,5х0,7м, 3х0,5м, 3х0,7м. створювались чисті березові та соснові насадження.