+38 (054) 562-26-12
svles@remove-this.i.ua
вул. Дачна, 24, смт. Свеса, Ямпільський район, Сумська область, 41226
Погода:

Відновлення лісів і лісорозведення

Відтворення лісів здійснюється постійними лісокористувачами на лісових ділянках, що були вкриті лісовою рослинністю (зруби, згарища, рідколісся, насадження, що загинули, тощо), шляхом відновлення, а на землях, що раніше не були зайняті лісом, насамперед непридатних для використання в сільському господарстві або виділених для створення захисних лісових насаджень лінійного типу – лісорозведення.

Землі для лісорозведення виділяються в порядку, встановленому земельним законодавством. 

Відтворення лісів повинно забезпечувати:
  • раціональне використання лісових ділянок;
  • поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності та біологічної стійкості;
  • досягнення оптимальної лісистості шляхом створення в максимально короткі строки нових насаджень найбільш економічно та екологічно доцільними способами і технологіями.
Площі ділянок із задовільним попереднім поновленням після рубки підлягають технічному прийманню і зараховуються до загальної площі відновлення лісів навесні поточного року.

Площі ділянок із задовільним наступним насіннєвим та порослевим поновленням зараховуються до загальної площі відновлення лісів під час інвентаризації лісокультур них об’єктів наприкінці вегетаційного періоду.

Зруби і згарища повинні бути очищені від деревини і порубкових залишків та залісені протягом одного-двох років. Лісові культури, що загинули, відновлюються в наступному році.

На кожну ділянку, після детального обстеження, за рік або більше до періоду залісення, залежно від способу обробітку ґрунту постійними лісокористувачами складається проект створення лісових культур.

Ділянки, виділені під заліснення, повинні бути обстежені на зараженість ґрунту шкідниками коріння.

Садивний і посівний матеріал перед садінням і висіванням у разі потреби обробляється речовинами для захисту від підсихання, шкідників і хвороб та підвищення приживлюваності і прискорення росту.

Садіння лісових культур проводять у строки, що забезпечують їх високу приживлюваність і збереженість.

Для відтворення лісів використовується садивний матеріал, вирощений у грунтово-кліматичних умовах, що відповідають умовам лісокультурної площі.

Насіння деревно-чагарникових порід заготовляється на об’єктах лісонасіннєвої бази та у високопродуктивних насадженнях. Лісове насіння і садивний матеріал деревно-чагарникових порід повинні  відповідати вимогам лісонасіннєвого районування і державних стандартів.

В ревізійному періоді проектується виконання заходів з лісовідновлення на не вкритих лісовою рослинністю землях та на зрубах ревізійного періоду.

Із загальної площі не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду (2209,3) потребують лісовідновлення 1977,4 га. Решта площі (35,4) –це біогалявини та кормові ремізи які використовуються для мисливської фауни.

З усієї площі лісових ділянок, що потребують лісовідновлення, природне поновлення можливе на площі 356,9 га. На всій іншій площі (1620,5 га) створення високопродуктивних лісів із господарсько-цінних порід можливе тільки штучним шляхом (1343,1 га), або шляхом сприяння природнього поновлення (277,4 га).

Термін відновлювального періоду для лісових ділянок, призначених для природного поновлення прийнятий в середньому 4-6 років.

Період лісовідновлення для ділянок, призначених для сприяння природному поновленню, прийнятий 4-5 років. Сприяння природному поновленню передбачається проводити шляхом мінералізації ґрунту.

Термін змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки в залежності від групи типів лісу і цільової породи, прийнятий наступний: для сосни звичайної – 6 років, для дуба звичайного – 7-8 років.

Розподіл не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду за видами господарського впливу (площа, га)

Показники Лісові ділянки не вкриті лісовою рослинністю Зруби ревізійного періоду Разом
рідколісся згарища, загиблі насадження зруби разом головного користування інших суцільних рубок
1. Усього лісових ділянок 0,9 208,4 209,3 1768,1 1977,4
в тому числі:
1.1.Лісові ділянки, на яких забезпечується природне поновлення лісу 100,4 100,4 256,5 356,9
із них:
–хвойними породами 50,3 50,3 50,3
–твердолистяними породами 1,9 1,9 1,9
1.2.Може бути забезпечено лісовідновлення шляхом сприяння природному поновленню 11,9 11,9 265,5 277,4
із них:
–шляхом збереження підросту
1.3.Може бути забезпечено лісовідновлення тільки штучним шляхом – усього 0,9 96,1 97,0 1246,1 1343,1

Запроектовані обсяги лісовідновних заходів на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках і лісосіках ревізійного періоду (площа, га; чисельник – запроектована лісовпорядкуванням; знаменник – прийнято 2-ою л/в нарадою при розходженні)

Породи, запроектовані для відновлення Категорії лісових ділянок Разом
не вкриті лісовою рос-линністю лісові ділянки лісосіки ревізійного періоду
головного користування суцільних сан рубок та лісовідн.
1. Лісові культури
Сосна 66,5 1118,6 - 1185,1
Дуб звичайний 30,5 127,5 - 158,0
Разом: 97,0 1246,1 - 1343,1
2. Природне поновлення
Сосна звичайна 11,9 265,5 - 277,4
Разом: 11,9 265,5 - 277,4
3. Природне поновлення
Сосна звичайна 50,3 18,2 - 68,5
Дуб звичайний 1,9 - - 1,9
Береза повисла 12,6 63,3 - 75,9
Вільха чорна 13,0 79,3 - 92,3
Клен гостролистий 2,6 - - 2,6
Осика 20,0 95,7 - 115,7
Разом: 100,4 256,5 - 356,9
Усього по лісгоспу:
Сосна звичайна 128,7 1402,3 - 1531,0
Дуб звичайний 32,4 127,5 - 159,9
Береза повисла 12,6 63,3 - 75,9
Вільха чорна 13,0 79,3 - 92,3
Клен гостролистий 2,6 - - 2,6
Осика 20,0 95,7 - 115,7
Разом: 209,3 1768,1 - 1977,4

Розподіл запроектованих обсягів лісових культур за технологічними схемами (площа,га)

Номер технологічної схеми Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки Лісосіки ревізійного періоду Разом
21 - 2,2 2,2
47 20,0 22,0 42,0
49 4,0 2,9 6,9
60 - 50,9 50,9
67 - 98,5 98,5
69 - 140,1 140,1
87 4,6 4,5 9,1
103 2,3 85,6 87,9
106 40,1 279,6 319,7
108 - 63,9 63,9
111 13,5 8,7 22,2
113 4,6 1,6 6,2
123 0,9 16,3 17,2
125 6,6 405,4 412,0
126 - 53,9 53,9
133 - 1,9 1,9
134 1,4 7,1 8,5
197 - 1,0 1,0
Разом 98,0 1246,1 1344,1
На площі 7,5 га запроектовано створення лісових культур в рекреаційних лісах. Під час створення рекомендується враховувати такі особливості: попереднє планування пішохідних доріжок з врахуванням найбільш інтенсивних напрямів руху населення; створення в певних місцях мальовничо-оформлених груп із дерев і чагарників декоративних форм; залишення невеликих галявин для покращання умов відпочинку; залишення на ділянці окремих дерев і чагарників для підвищення естетичної цінності насаджень, що створюються; створення культур переважно садінням великомірних саджанців. Протягом перших 3 років за лісовими культурами проектується проведення 6 кратного догляду за схемою 3-2-1.

Загальний обсяг доглядів за наявними незімкнутими культурами і за культурами, що проектуються, з врахуванням обсягів реконструкції насаджень і лісорозведення в ревізійному періоді, при переведенні на однократний, становитиме 6788 га або в середньому щорічно 678,8 га.

В незімкнутих культурах останніх років, які мають значний відпад, запроектовано доповнення на загальній площі 360,2 га або 72 га при переведенні на суцільні культури. Увесь обсяг доповнень проектується виконати за два перші роки ревезійного періоду.

Доповнення лісових культур, які створюватимуться протягом ревізійного періоду, повинно проводитись при відпаді більше 15%, як правило весною наступного року після садіння культур. Середній щорічний обсяг доповнення культур, які створюватимуться, становитиме орієнтовно 110 га або 22 га при переведенні на суцільні культури. Доповнення культур передбачається проводити при відпаді більше 15 %,як правило весною наступного року після садіння культур.

За умови виконання запроектованих заходів з відтворення лісів на кінець ревізійного періоду в категорії не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок залишиться 35,4 га і 196,5 га зрубів останнього ревізійного періоду, заходи з відтворення лісів на яких будуть проводитись в наступному ревізійному періоді.

Щорічні обсяги переведення у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки будуть становити 148 га.

Насінництво і лісові розсадники

Річні обсяги заходів з відтворення лісів та потреба в садивному матеріалі становить 1221,2 тис.шт. сіянців. Виходячи з середніх щорічних обсягів лісокультурних робіт, визначена загальна потреба в садивному матеріалі, яка становить 890,6 тис. штук сіянців. Вона прийнята для розрахунку посівного і шкільного відділень розсадника і потреби в насінні. Розрахунок щорічної потреби в садивному матеріалі проведено за обсягами лісокультурних робіт, затверджених 2-ою лісовпорядною нарадою.

Згідно розрахунків, наведених в таблицях 5.8.2 і 5.8.3, необхідна корисна площа посівного та шкільного відділень розсадника повинна бути 2,88 га. Службова площа (дороги, водоймища, межові канали, загорожі та ін.) прийнята з розрахунку 25% від корисної площі. Отже, загальна площа розсадника повинна бути 3,6 га. Розрахунок корисної площі для посівного відділення розсадника проведений на основі норм виходу стандартних сіянців, установлених для даної лісорослинної зони.

На рік лісовпорядкування  розсадників в лісгоспі не виявлено.

Щорічні обсяги заходів з відтворення лісів, потреба в садивному матеріалі

Показники Лісові культури Доповнення лісових культур Інші потреби Разом
на фонді: лісовідновлення на фонді: лісорозведення реконструкція насаджень на землях інших користувачів на землях лісгоспу на землях інших користувачів
1. Обсяги робіт, га 134,4 1,0 7,2
2. Потреба в садивному матеріалі, тис. штук
Усього: 896,1 10,0 - - 181,5 - 136,6 1221,2
в т.ч. по породах:
Сосна звичайна 770,9 10,0 - - 156,2 - 117,1 1054,2
Ялина європейська 3,5 - - - 0,8 - 12,0 13,3
Модрина європейська 3,5 - - - 0,8 1,0 5,3
Дуб звичайний 107,4 - - - 21,5 - 5,4 134,3
Береза повисла 9,6 - - - 1,9 - 0,5 12,0
Липа дрібнолиста 0,8 - - - 0,2 0,4 1,4
Чагарники 0,4 - - - 0,1 0,2 0,7

Розрахунок площі постійних лісонасінних ділянок та плантацій

Породи Щорічна потреба в насінні, кг А Середня урожайність з 1 га, кг В Середня періо-дичність плодоношення, років В Необхідна площа, га А х В/В В наявності плантацій, ПЛНД, га Проектується створити, га
1. Постійні лісонасінні ділянки
Сосна звичайна 28,0 7 4 16,0 - 16,0
Дуб звичайний 625,0 500 6 7,5 38,7 -
Разом: 685,0 23,5 38,7 16,0
2.Лісонасінні плантації І покоління
Сосна звичайна 28,0 4 4 28,0 - 28,0
Для забезпечення лісокультурних робіт високоякісним насінням з цінними спадковими властивостями потрібно розширити лісонасінну базу, яка б включала в себе постійні насінні ділянки, закладені у високопродуктивних деревостанах, плюсові насадження і дерева, а також постійні лісонасінні плантації основних деревних порід, створених на селекційній основі.

За недостачі насіння певних деревних порід їх можна збирати у кращих в селекційному відношення насадженнях. Селекційна оцінка деревостанів основних деревних порід наведена в таблиці 5.8.6.

Для покращання складу насаджень, розвитку крон і плодоношення в існуючих і тих, що створюватимуться, ПЛНД і ЛНП намічені необхідні заходи (табл. 5.8.5).

Селекційна оцінка насаджень (площа, га)

Панівні породи Насадження Разом
плюсові нормальні мінусові
1. Пристигаючі насадження
Сосна звичайна 4661,0 413,0 5074,0
Ялина європейська - 49,3 49,3
Дуб звичайний 210,3 373,3 583,6
Дуб червоний - 4,3 4,3
Разом 4871,3 839,9 5711,2
2. Стиглі і перестійні насадження
Сосна звичайна 1652,2 141,1 1793,3
Ялина європейська - 78,9 78,9
Дуб звичайний 115,7 188,1 303,8
Дуб червоний - 0,2 0,2
Разом 1767,9 408,3 2176,2
Разом по лісгоспу:
Сосна звичайна 6313,2 554,1 6867,3
Ялина європейська - 128,2 128,2
Дуб звичайний 326,0 561,4 887,4
Дуб червоний - 4,5 4,5
Разом 6639,2 1248,2 7887,4
в % 84,2 15,8 100

Лісорозведення

За ревізійний період з 2008 по 2017 рік створено лісових культур – 1 343 га., захисних насаджень – 421 га., природне поновлення – 236 га.

Починаючи з 2018 року запроектовані щорічні обсяги заходів з відтворення лісів – 197,7 га.