+38 (054) 562-26-12
info@remove-this.svesales.com.ua
вул. Дачна, 24, смт. Свеса, Ямпільський район, Сумська область, 41226
Погода:

ОХОРОНА ЛІСУ

Ступінь пожежної небезпеки визначався за "Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду" розробленою інститутом "Укрдіпроліс" і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52 (додаток 14)

Розподіл лісових ділянок за класами пожежної небезпеки, га

Лісництво Класи пожежної небезпеки Разом Середній клас
1 2 3 4 5
Чуйківське 494,9 1496,7 642,4 798,4 234,9 3667,3 2,66
Прудищанське 1386,0 2905,0 605,9 257,9 262,8 5417,6 2,09
Дружбівське 1157,9 2763,2 819,1 850,7 272,2 5863,1 2,37
Свеське 584,5 2509,3 1290,3 1154,9 445,7 5984,7 2,72
Олинське 393,3 1909,8 685,1 105,6 96,7 3190,5 2,24
Разом: 4016,6 11584,0 4042,8 3167,5 1312,2 24123,2 2,42
Територія характеризується 2,42 класом пожежної небезпеки, що обумовлено породною структурою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок: молодняки хвойних порід  сладають 12,2%, середньовікові-28,8%, пристигаючі та стиглі-32,1% а насадження листяних порід - 26,9%.
Територія держлісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними відноситься до зони наземної охорони лісів .Охорона лісів забезпечується шляхом наземного патрулювання лісовою охороною та тимчасовими пожежними сторожами. Для ліквідації пожеж діє 2 ЛПС .
Розподіл кварталів за класами пожежної небезпеки, елементи існуючого і запроектованого протипожежного улаштування, місця відпочинку, пункти зосередження протипожежного інвентаря та інші об’єкти протипожежного призначення показано на схематичній карті.
Крім указаних в табл.5.9.2 заходів з протипожежного впорядкування, слід більше уваги приділяти роз’яснюючій роботі серед населення, а також пропаганді правил пожежної безпеки в лісі.
Для покращання охорони лісів від пожеж та інших лісопорушень, а також з метою більш якісного виконання запроектованих обсягів лісогосподарських і лісокультурних робіт, кількість майстерських дільниць та обходів проектується залишити без змін Проекти поділу території лісгоспу на майстерські дільниці і обходи приводяться в табл.5.9.3 і на карті-схемі.

Запроектовані обсяги заходів з протипожежного впорядкування

Найменування Одиниця вимірю-вання Існує Проекттується додатково Прийнято 2-ю л/в нарадою Термін виконання
1. Попереджувальні протипожежні заходи
1.1.Організація постійних протипожежних виставок шт 1 1 1 ревізійний період
1.2.Організація постійних агітвітрин (стендів) при конторах лісництв шт 5 5 5 -*-
1.3.Встановлення попереджувальних аншлагів шт 40 200 200 -*-
1.4.Обладнання місць відпочинку і куріння шт 10 60 60 -*-
1.5.Встановлення шлагбаумів шт 28 55 55 -*-
2. Обмежувальні протипожежні заходи
2.1.Створення мінералізованих смуг км 170 150 150 щорічно
2.2.Догляд за мінералізованими смугами км 950 1000 1000 -*-
3. Будівельні і ремонтні роботи
3.1.Ремонт і утримання доріг п/п та лісогосподарського призначення км 15 15 15 щорічно
3.2.Будівництво під’їзних доріг до п/п водоймищ км 2 0,5 0,5 -*-
4. Дозорно-сторожові протипожежні заходи
4.1.Утримання ЛПС шт 1
4.2.Організація пунктів зосередження п/п інвентаря шт 6 ревізійний період
4.3.Наймання тимчасових пожежних сторожів чол. 5 5 5 щорічно
4.4.Організація обровільних пожежних дружин в пожежо-небезпечний період дружин 7 7 -*-

Проект поділу території на майстерські дільниці та обходи

Найменування лісництв Загальна площа, га Дільниці Обходи
існує проектується існує проектується
кількість кількість середня площа, га кількість кількість середня площа, га
Чуйківське 3667,3 6 6 611,2
Прудищанське 5417,6 8 8 677,2
Дружбівське 5863,1 9 9 651,5
Свеське 5984,7 9 9 665,0
Олинське 3190,5 5 5 638,1
Разом 24123,2 37 37 652,0

Лісозахист

Санітарний стан лісів в даний час слід вважати задовільним Це підтверджується тим, що загальний запас сухостійного і пошкодженого лісу, зменшився на 3,9 тис.м3 в порівнянні з даними попереднього лісовпорядкування та зменшилася площа насаджень пошкоджених кореневою губкою на 504 га.
Запроектовані щорічні обсяги заходів з лісозахисну наведені в табл.
До системи захисту насаджень від шкідників належать систематичний нагляд за їх розмноженням та розповсюдженням і низка профілактичних та винищувальних заходів. Систематичний нагляд (моніторинг) за розмноженням та розповсюдженням шкідників:
 • а) сигналізація про появу та розповсюдженням осередків;
 • б) облік чисельності восени та навесні;
 • в) прогноз розвитку спалахів масових розмножень;
 • г) облік чисельності та ефективності біотичних та абіотичних факторів, що обмежують розвиток осередків;
 • д) встановлення шкідливості та визначення збитків, яких завдають шкідники деревостанам.
Система профілактичних заходів, спрямованих на підвищення загальної стійкості деревостанів у тому числі проти пошкоджень шкідниками:
 • а) лісокультурні заходи;
 • б) агротехніка посадки лісокультур та лісовирощування;
 • в) рубки догляду за лісом;
 • г) біотехнічні заходи.
Винищувальні заходи:
 • а) хімічні;
 • б) біологічні.
В залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги заходів з лісозахисту, вказані в табл., повинні уточнюватись.
З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, треба під час ведення лісового господарства виконувати вимоги "Санітарних правил в лісах України" (Київ - 1995), що затверджені постановою КМ України від 27 липня 1995 р. №555.

Запроектовані щорічні обсяги заходів з лісозахисту

Найменування заходів Одиниця вимірю-вання Запроектовано лісовпорядкуванням Прийнято 2-ю л/в нарадою Примітка
1. Лісопатологічне обстеження тис.га 2,4 2,4
2. Ґрунтові розкопки ям 100 100
3. Обприскування розсадників га 2,2 2,2
4. Біологічні заходи боротьби:
– виготовлення штучних гнізд шт 100 100
5. Організаційно-господарські заходи:
– нагляд за появою осередків шкідників і хвороб на всій території лісгоспу
– організація пунктів лісозахисту шт 5 5
– пропаганда лісозахисту тис.грн. 1,0 1,0
З метою покращання санітарного стану насаджень, локалізації  осередків стовбурних ентомошкідників та запобіганню втрати технічних якостей деревини в насадженнях з наявністю сухостою слід проводити рубки догляду суцільні та вибіркові санітарні рубки.

Використання лісу в культурно-оздоровчих цілях

Ліс - найважливіша природоутворююча частина навколишнього природного середовища. Він позитивно впливає на клімат, очищення атмосфери. Надзвичайно велика оздоровча і культурно-естетична роль лісу.
Використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних,спортивних,туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт здійснюється з урахуванням вимог щодо збереження лісового середовища та природних ландшафтів, з дотриманням правил архітектурного планування приміських зон і санітарних вимог у відповідності до Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007р. №761.
Використання корисних властивостей лісів може бути тимчасово зупинине у разі високої пожежної небезпеки, незадовільного стану лісів внаслідок ущільнення ґрунту їх відвідувачами, виникнення вогнищ шкідників і хвороб лісу та інших факторів, що приводять до ослаблення природних функцій лісів.
У разі погіршення стану насаджень, лісгоспом з’ясовуються причини погіршення, вживаються заходи до зняття або зниження рівня рекреаційного навантаження, а також до усунення причин такого погіршення та регулювання інтенсивності відвідування.
Найбільш широко з цією метою використовуються рекреаційно-оздоровчі ліси лісгоспу (ліси в межах населених пунктів та лісопаркова частина лісів зелених зон), площа яких становить 142,6 га.

Запроектовані обсяги заходів з благоустрою лісів рекреаційного призначення за функціональними зонами

Запроектовані заходи Одиниця вимірювання Обсяги заходів Термін виконання
Зона масового відпочинку
1.Встановлення аншлагів шт 10 щорічно
2.Виготовлення і встановлення малих архітектурних споруд (лісові меблі) шт 10 ревізійний період
3.Виготовлення малих архітектурних форм (навіси, бесідки, місця для вогнищ) і т.д. шт 10 щорічно
4.Облаштування зупинок для автотранспорту шт 5 ревізійний період
5.Будівництво спортивних майданчиків шт 1 -*-
В цілому територія рекреаційно-оздоровчих лісів характеризується високим класом стійкості, середнім класом естетичної оцінки та середньою рекреаційною оцінкою,не високою стадією дигресії, що враховувалось під час проектування заходів з благоустрою. Місця знаходження запланованих елементів благоустрою наведені в проектних відомостях по лісництвах.