+38 (054) 566-26-12
svles@remove-this.i.ua
вул. Дачна, 24, смт. Свеса, Ямпільський район, Сумська область, 41226
Погода:

ОХОРОНА ЛІСУ

Ступінь пожежної небезпеки визначався за „Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду” розробленою інститутом „Укрдіпроліс” і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52 (додаток 12).

Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за класами пожежної небезпеки, га

Лісництво Класи пожежної небезпеки Разом Середній клас
1 2 3 4 5
ЧУЙКІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО 918.4 1173.2 459.8 921.3 221.5 3694.2 2.55
ПРУДИЩАНСЬКЕ ЛІСНИЦТВО 1523.8 2755.4 701.3 291.5 259.6 5531.6 2.09
ДРУЖБІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО 1357.8 2769.1 771.5 742.9 261.8 5903.1 2.28
СВЕСЬКЕ ЛІСНИЦТВО 1042.5 2273.7 1346.4 1089.8 419.0 6171.4 2.60
ОЛИНСЬКЕ ЛІСНИЦТВО 859.9 1623.0 523.3 114.3 100.4 3220.9 2.05
УСЬОГО 5702.4 10594.4 3802.3 3159.8 1262.3 24521.2 2.33
Територія характеризується 2,33 класом пожежної небезпеки, що зумовлено значною (90,9%) питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, де переважають середньовікові, пристигаючі і стиглі насадження та досить інтенсивним відвідуванням лісів місцевим населенням під час пожежонебезпечного періоду.

Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними відноситься до зони наземної охорони лісів. Охорону лісів від пожеж рекомендується, як і раніше, проводити силами державної лісової охорони, а в пожежонебезпечний період добровільними пожежними дружинами, авіаційним патрулюванням.

Для ліквідації пожеж в лісгоспі утримується лісова пожежна станція 1 типу (ЛПС-1).

Розподіл кварталів за класами пожежної небезпеки, елементи існуючого і запроектованого протипожежного улаштування, місця відпочинку, пункти зосередження протипожежного інвентарю та інші об’єкти протипожежного призначення показано на схематичній карті.

Запроектовані обсяги заходів з протипожежного впорядкування

Найменування Одиниця вимірю-вання Існує Проекттується додатково Прийнято 2-ю л/в нарадою Термін виконання
1. Попереджувальні протипожежні заходи
1.1. Створення добровільних пожежних дружин дружин

чол.
6
55
6
55
6
55
щорічно
1.2. Створення електронних карт-схем протипожежного впорядку-вання території лісгоспу шт 1 1 1 -*-
1.3. Створення резерву пально-мастильних матеріалів літрів 2000 2000 2000 -*-
1.4.Перевірка стану готовності до пожежо-небезпечного періоду перевір. 1 1 1 -*-
1.5. Організація пунктів зосеред-ження протипожежного інвентарю пункт 5 5 5 ревізійний
1.6. Щорічна розробка оперативно- мобілізаційного плану на випадок виникнення великих лісових пожеж план 1 1 1 щорічно
2. Обмежувальні протипожежні заходи
2.1. Проведення роз’яснювальної та виховної роботи серед населення з використанням преси, радіо, телебачення та інших засобів масової інформації виступи 3 3 3 щорічно
2.2. Проведення протипожежної пропаганди з використанням сучасних інформаційних технологій (соціальні мережі, фотографій пожеж, інформації про негативні екологічні та соціальні наслідки пожеж) шт 5 5 5 -*-
2.3. Організація постійних проти-пожежних стендів при конторах лісництв шт 6 6 6 ревізійний
2.4. Встановлення попереджуваль-них аншлагів шт 40 50 50 -*-
3. Будівельні і ремонтні роботи
3.1. Створення мінералізованих смуг км 159 150 150 щорічно
3.2. Догляд за мінералізованими смугами км 1042 1000 1000 -*-
4. Дозорно-сторожові протипожежні заходи
4.1.Ремонт доріг протипожежного призначення км 15 10 10 щорічно

Проект поділу території на майстерські дільниці та обходи

Найменування лісництв Загальна площа, га Майстерські дільниці
існує проектується
кількість кількість середня площа, га
Чуйківське 3694,2 6 6 615,7
Прудищанське 5531,6 8 8 691,5
Дружбівське 5903,1 9 9 655,9
Свеське 6171,4 9 9 685,7
Олинське 3220,9 5 5 644,2
Разом: 24521,2 37 37 662,7

Лісозахист

Незважаючи на те, що загальний запас сухостійного і пошкодженого лісу збільшився на 14,76  тис. м3 в порівнянні з даними попереднього лісовпорядкування, наявністю осередків шкідників і хвороб лісу на площі 2199,4 га (табл.4.5.1), санітарний стан насаджень в даний час слід вважати задовільним.

Значні обсяги сухостійного лісу зосереджено в категорії лісів – експлуатаційні ліси.
Крім осередків шкідників і хвороб лісу під час лісовпорядкування виявлено 9,8 га насаджень, пошкоджених низовою пожежою, 3,6 га насаджень, пошкоджених дикими тваринами, 0,9 га пошкоджено вітровалом та 0,9 га пошкоджено буреломом.

Основні причини накопичення обсягів сухостійного лісу наступні:
  • природний відпад;
  • всихання насаджень внаслідок дії несприятливих кліматичних факторів, особливо в останні роки, зміна гідрологічного режиму, негативна дія хвороб і шкідників лісу.
В зв’язку з підвищенням ролі екологічної складової в засадах ведення лісового господарства в сучасних умовах, згідно положень Кіотського протоколу, про боротьбу з глобальним потеплінням, ратифікованого Україною, одна з провідних ролей в депонуванні (консервуванні) вуглецю належить лісам.

Мертва деревина (дендрит) – представлена сукупністю сухостою, сушняку гілля і хмизу, вітровалу, пеньків – продовжує строк знаходження вуглецю в зв’язаному стані в деревній масі, і в деякій мірі стримує повернення вуглецю в атмосферу.

Тому, дендрит не можна одночасно розглядати як екологічний баланс, що засмічує ліси, без врахування багатоцільового їх призначення.

Запроектовані  щорічні  обсяги заходів з лісозахисту,  прийняті 2-ою лісовпорядною нарадою. В наступному ревізійному періоді необхідно покращити нагляд за шкідниками лісу, зокрема за верхівковим короїдом.. Регулярно проводити комплексні заходи по боротьбі з даним шкідником.

В залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги заходів з лісозахисту, повинні уточнюватись.

З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, потрібно під час ведення лісового господарства виконувати вимоги чинних „Санітарних правил в лісах України”.

Щорічні обсяги запроектованих заходів з лісозахисту

Найменування заходів Одиниця вимірю-вання Запроектовано лісовпорядкуванням Прийнято 2-ю л/в нарадою Примітка
1. Лісопатологічне обстеження тис.га 5,0 5,0
2. Ґрунтові розкопки ям 200 200
3. Обприскування розсадників га 1,0 1,0 при потребі
4. Біологічні заходи боротьби:
– виготовлення штучних гнізд шт 500 500
5. Організаційно-господарські заходи:
– нагляд за появою осередків шкідників і хвороб на всій території лісгоспу
– організація пунктів лісозахисту шт 6 6
– пропаганда лісозахисту тис.грн. 3,0 3,0

Використання лісу в культурно-оздоровчих цілях

Ліс – найважливіша природотвірна частина навколишнього природного середовища. Він позитивно впливає на клімат, очищення атмосфери. Надзвичайно велика оздоровча і культурно-естетична роль лісу. Найбільш широко з цією метою використовуються рекреаційно-оздоровчі ліси лісгоспу, площа яких становить 1794,6 га. Розподіл цієї площі за показниками ландшафтної характеристики приводиться в розділі 3.

В цілому територія рекреаційно-оздоровчих лісів характеризується не високою рекреаційною впорядкованістю, що частково зумовлено незначними рекреаційними навантаженнями основної площі підкатегорій лісів, що враховувалось під час проектування заходів з благоустрою. Місця знаходження запланованих елементів благоустрою наведені в проектних відомостях по лісництвах.

Запроектовані обсяги заходів з благоустрою лісів рекреаційно-оздоровчого призначення за функціональними зонами

Заходи, що проектуються з упорядкування Одиниця вимірювання Обсяги Термін виконання
Зона масового відпочинку
1.Встановлення аншлагів шт 10 щорічно
2.Виготовлення і встановлення малих архітектурних споруд (лісові меблі) шт 10 ревізійний період
3.Виготовлення малих архітектурних форм (навіси, бесідки, місця для вогнищ) і т.д. шт 10 щорічно
4.Облаштування зупинок для автотранспорту шт 5 ревізійний період