+38 (054) 566-26-12
svles@remove-this.i.ua
вул. Дачна, 24, смт. Свеса, Ямпільський район, Сумська область, 41226
Погода:

Насінництво і лісові розсадники

Виходячи з середніх щорічних обсягів лісокультурних робіт, визначена загальна потреба в садивному матеріалі, яка становить 1977,8 тис.штук сіянців Вона прийнята для розрахунку посівного відділення розсадника і потреби в насінні. Розрахунок щорічної потреби в садивному матеріалі проведено за обсягами лісокультурних робіт, затверджених 2-ою лісовпорядною нарадою.
Згідно розрахунків, необхідна корисна площа посівного відділення розсадника повинна бути 4,56 га, площа шкільного відділення-0,56га. Службова площа (дороги, водоймища, межові канали, загорожі та ін.) прийнята з розрахунку 25% від корисної площі. Отже, загальна площа розсадника повинна бути 6,4 га.
Розрахунок корисної площі для посівного відділення розсадника проведений на основі норм виходу стандартних сіянців, установлених для даної лісорослинної зони.
На рік лісовпорядкування загальна площа існуючих розсадників в державному підприємстві складала 1,0 га. Цієї площі недостатньо для вирощування необхідної кількості садивного матеріалу. Площу розсадника необхідно збільшити до 6,4 га. Лісові культури дуба звичайного проектується створювати шляхом посадки 1-2-х річними сіянцями, сосни та ялини – однорічними.

Щорічні обсяги лісовідновлювальних заходів, потреба в садивномуматеріалі

Показники Лісові культури Доповнення лісових культур Інші потреби Разом
на не вкритих лісовою рослинністю землях та зрубах ревізійного періоду суцільні санітарні рубки, реконструкція насаджень, лісовідновні рубки на землях гідро і агро-меліоративного фонду в держлісгоспі на землях інших користувачів на землях держлісгоспу на землях інших користувачів
1. Обсяги робіт, га 145,7 23,5 100,0 9,0 10 287,2
2. Потреба в садивному матеріалі, тис. штук
Усього: 973,1 142,5 666,1 63,6 66,8 65,7 1977,8
в т.ч. по породах:
Сосна звичайна 902,8 87,2 619,0 55,8 61,9 46,0 1772,7
Сосна банкса 2,5 - - - 2,5
Ялина європейська 3,5 1,1 2,0 0,8 0,2 12,0 19,6
Модрина європейська 3,5 1,1 2,0 0,8 0,2 1,0 8,6
Дуб звичайний 34,4 29,9 23,6 2,9 2,4 3,4 96,6
Дуб червоний 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 1,7
Клен гостролистий 6,5 5,5 4,0 0,5 0,4 0,8 17,7
Береза повисла 1,9 3,7 6,0 1,5 0,6 0,2 13,9
Липа дрібнолиста 6,5 5,5 4,0 0,6 0,4 0,7 17,7
Клен татарський 0,9 - - - - - 0,9
Ліщина звичайна 1,0 - - - - 0,2 1,2
Горобина звичайна 5,5 4,5 3,5 0,4 0,4 0,6 14,9
Бузина червона 2,7 3,6 1,7 - 0,2 0,3 8,5
Свидина кров`яна 0,9 - - - - 0,3 1,2
Птелея трилиста 0,1 - - - - - 0,1

Розрахунок площі постійних лісонасінних ділянок та плантацій

Породи Щорічна потреба в насінні, кг А Середня урожайність з 1 га, кг В Середня періодичність плодоношення, років В Необхідна площа, га А х В/В В наявності плантацій, ПЛНД, га Проектується створити, га
1. Постійні лісонасінні ділянки
Сосна звичайна 28,0 7 4 16,0 - 16,0
Дуб звичайний 625,0 500 6 7,5 38,7 -
Разом: 685,0 23,5 38,7 16,0
2.Лісонасінні плантації І покоління
Сосна звичайна 28,0 4 4 28,0 - 28,0

Запроектований обсяг заходів для покращання лісонасінної бази

Найменування заходів Одиниця вимірювання Обсяг робіт Термін виконання
1. На постійних лісонасінних ділянках
Рубка формування оптимальної густоти деревостанів га 16,0 ревізійний період
Догляд агротехнічний га 16,0 щорічно
Внесення добрив органо-мінеральних га 16,0 щорічно
2. На лісонасінних плантаціях
Рубка формування оптимальної густоти деревостанів га 28,0 ревізійний період
Догляд агротехнічний га 28,0 щорічно
Внесення добрив органо-мінеральних га 28,0 щорічно
Збереження та раціональне використання лісових генетичних ресурсів є важливою умовою підтримання екологічного балансу та забезпечення потреб суспільства в лісовій продукції.
Підвищення продуктивності і біологічної стійкості лісів підприємства можливе лише при умові створення постійної лісонасінєвої бази на популяційних та клонових засадах із кращих форм деревних порід на спеціальних клонових і родинних плантаціях та постійних лісонасінних ділянках (ПЛНД).
Для забезпечення лісокультурних робіт високоякісним насінням з цінними спадковими властивостями потрібно створити лісонасіннєву базу, яка б включала в себе постійні насінні ділянки, як природнього так і штучного походження, закладені у високопродуктивних деревостанах, плюсові насадження і дерева, а також постійні лісонасінні плантації основних деревних порід, створених на селекційній основі.
Постійні лісонасінні ділянки (ПЛНД) є основою для розвитку популяційного напрямку в насінництві.
Селекційна оцінка основних лісоутворюючих порід виконана на основі рекомендацій по селекційній інвентаризації лісів УРСР, складеною доктором сільськогосподарських наук П.І.Молотковим.
Оцінці підлягають пристигаючі і стиглі насадження. Насадження оцінювалися в залежності від продуктивності (класу бонітету), походження, стану деревини.
Аналізуючи розподіл можна зробити висновок, що в підприємстві панують нормальні насадження.

Селекційна оцінка насаджень (площа, га)

Панівні породи Насадження Разом
плюсові нормальні мінусові
1. Пристигаючі насадження
Сосна звичайна 4661,0 413,0 5074,0
Ялина європейська - 49,3 49,3
Дуб звичайний 210,3 373,3 583,6
Дуб червоний - 4,3 4,3
Разом 4871,3 839,9 5711,2
2. Стиглі і перестійні насадження
Сосна звичайна 1652,2 141,1 1793,3
Ялина європейська - 78,9 78,9
Дуб звичайний 115,7 188,1 303,8
Дуб червоний - 0,2 0,2
Разом 1767,9 408,3 2176,2
Разом по лісгоспу:
Сосна звичайна 6313,2 554,1 6867,3
Ялина європейська - 128,2 128,2
Дуб звичайний 326,0 561,4 887,4
Дуб червоний - 4,5 4,5
Разом 6639,2 1248,2 7887,4
в % 84,2 15,8 100