+38 (054) 566-26-12
svles@remove-this.i.ua
вул. Дачна, 24, смт. Свеса, Ямпільський район, Сумська область, 41226
Погода:
< Попередня новина


11.07.2017 15:32 - давність новини: 5 р.

Лісовпорядкування на базі ДП "Свеський лісгосп"

Останнім часом в суспільстві надзвичайно гостро обговорюється питання лісогосподарювання, зокрема вирубок, як в межах лісогосподарських підприємств, так і в межах природно-заповідного фонду. Основою для планування і проведення будь-яких заходів в лісових екосистемах є матеріали лісовпорядкування, які включають в себе характеристику лісових ділянок та проектовані заходи, зокрема і рубки. Жодна вирубка дерев, навіть санітарна, не може бути призначена без використання даних таксаційних описів і відповідних картографічних матеріалів. Тому говорячи про ведення господарювання в лісах, чи про їх збереження і відтворення, не можна обійти стороною таке питання, як лісовпорядкування. Це, по суті, фундамент для якісного господарювання на найближчі 10 років.
Згідно з ст. 45 Лісового кодексу України, лісовпорядкування включає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення ефективної організації та науково обґрунтованого ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання, підвищення екологічного та ресурсного потенціалу лісів, культури ведення лісового господарства, отримання достовірної і всебічної інформації про лісовий фонд України.
Згідно з ст. 47 Лісового кодексу України, лісовпорядкування є обов'язковим на всій території України та ведеться державними лісовпорядними організаціями за єдиною системою в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства.
У матеріалах лісовпорядкування дається якісна і кількісна характеристика кожної лісової ділянки, комплексна оцінка ведення лісового господарства, що є основою для розроблення на засадах сталого розвитку проекту організації та розвитку лісового господарства лісгоспу.
Проект організації та розвитку лісового господарства передбачає екологічно обґрунтоване ведення лісового господарства і розробляється відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють організацію лісовпорядкування.
У проекті організації та розвитку лісового господарства визначаються і обґрунтовуються основні напрями організації і розвитку лісового господарства лісгоспу з урахуванням стану та перспектив економічного і соціального розвитку регіону.
На базі ДП «Свеський лісгосп» з липня 2017 року розпочались польові роботи, які проводитимусь на протязі поточного року, в 2018 році будуть виконані камеральні роботи.
Роботу проводить Українська експедиція ВО «Укрдержліспроект» під керівництвом начальника партії Белейко Леоніда Володимировича, а також шість інженерів – таксаторів.
Загальна площа робіт  складає 24521,2 га. на території держлісфонду району.