+38 (054) 566-26-12
svles@remove-this.i.ua
вул. Дачна, 24, смт. Свеса, Ямпільський район, Сумська область, 41226
Погода:
Підприємство створено у 1936 році, розміщене в північній частині області на території одного адмінsстративного району - Ямпільського. В 1966 році був перейменований у Свеський. Підприємство є юридичною особою. Органом управління підприємством є його директор. Основний вид економічної діяльності - лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві. Підприємство створено з метою ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів, охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування ДП "Свеський лісгосп". Територія господарства, а це 24521га поділена на 5 лісництв. У складі лісництв 37 лісових обходи. На підприємстві діють  дільниця навантаження деревини, цех переробки деревини, автотранспортний цех. Площа лісгоспу - 24,5 тис. га. Характеристика лісового фонду: Загальна площа земель лісового фонду - 24,5 тис. га. Площа земель покрита лісом – 22,3 тис. га. Склад лісонасаджень за основними лісоутворюючими породами: 11,3% твердолистяні | 73,3% шпилькові | 15,4% м`яколистяні Основні таксаційні показники: Загальний запас 6883,08 тис.м3 | в тому числі стиглі і перестійні 1908,9 тис.м3 Середній вік 61 рік | Середній бонітет 1А,5 Середня повнота 0,7 | Загальний середній річний приріст 111,31 тис.м3.
Основиними напрямками діяльності є:
 • проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід
 • здійснення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, заліснення малопродуктивних земель та реалізація послуг по лісовідновленню та створенню нових лісозахисних насаджень
 • організація лісонасіннєвої справи і лісових розсадників та реалізація лісового насіння, сіянців і саджанців
 • збереження та посилення захисних властивостей лісів, лісонасаджень, що виконують захисні, водоохоронні, санітарно - гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції
 • поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів
 • охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубів, пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасання худоби в заборонених місцях та інших лісопорушень, притягнення до адміністравної відповідальності та стягнення з них збитків відповідно до чинного законодавства
 • охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення протипожежних заходів, захист лісів від хвороб та шкідників
 • облік лісових користувань
 • виробництво та реалізація продукції і товарів народного споживання. Проведення лісозаготівельних, лісопильно - деревообробних робіт та реалізація випущеної продукції
 • ведення мисливського господарства, контроль за веденням мисливського господарства та контроль за дотриманням правил полювання, видача щорічних контрольних карток обліку добутої дичини і порушень правил полювання
 • здійснення біотехнічних заходів, що спрямовані на підвищення продуктивності і поліпшення якості мисливськтх угідь та зростання чисельності мисливських тварин
 • ведення відстрілу диких тварин в порядку селекційного відбору та відстрілу тварин з метою наукових досліджень
 • забезпечення проведення лісвого та мисливського впорядкування, збереженння в господарстві лісовпорядного, мисливськовпорядного, картографічного та статистичного матеріалів
 • облік лісового фонду і реєстрація всіх змін у його складі: розробка і подання по підлеглості матеріалів про розподіл лісів на групи та застосування лісових такс і зміну границь лісництв, здійснювати лісовпорядкування, інвентаризацію і моніторинг стану лісів на основі геоінформаційних технологій
 • проведення матеріальної та грошової оцінки лісу на лісосіках, призначених до рубки; проведення рубок з додержанням діючих настанов і правил та реалізація заготовленої деревини
 • забезпечення підвищення продуктивності праці на основі механізації трудомістких ліслкульткрних і лісогосподарських робіт
 • популяризація серед населення значення збереження і правильного використання лісів і захисних лісонасаджень; залучення громадськості до справи відтворення та охорони лісів
 • здійснення капітального будівництва, ефективне використання виробничих фондів і капітальних вкладень, технічного переозброєння підприємства
 • складання виробничих, фінансових та інших планів в межах установлених контрольних цифр та лімітів, балансів прибутків та витрат, кошторисів; подання їх по підлеглості та здійснення заходів по їх виконанню
 • проведення робіт щодо сертифікації продукції та її штрихкодового маркування
 • внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним, залізничним та водним транспортом
 • інші напрямки та види діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності не заборонені чинним законодавстовм України.

Режим роботи підприємства


Час початку і закінчення роботи, а також перерва для відпочинку і харчування встановлюються наступний:
 • Початок роботи - о 8.00 годині
 • Перерва - з 12.00 до 13.00 години
 • Кінець роботи - о 17.00 годині
У період скороченого світлового дня, що є перешкодою виконання норм виробітку на лісосічних роботах (у період переходу на зимовий час) встановлюється наступний графік роботи підприємства:
 • Початок роботи - о 7.00 годині
 • Перерва - з 12.00 до 13.00 години
 • Кінець роботи - о 16.00 годині
Тривалість робочого тижня - 40 годин