+38 (054) 566-26-12
svles@remove-this.i.ua
вул. Дачна, 24, смт. Свеса, Ямпільський район, Сумська область, 41226
Погода:

41223, с. Чуйківка, вул. Кості Яніна


Посада ПІП Телефони
Службовий Мобільний
Лісничий Сидоренко Василь Анатолійович 05456 - 5 - 54 - 33 067-542-19-74
Помічник лісничого Бунак Олександр Юрійович 098-929-60-37
Бухгалтер Чередник Оксана Леонідівна 097-703-33-67
Загальна площа Чуйківського лісництва складає 3694 га в т.ч. покрита лісом 3336 га що становить 91%.
По категоріям захищеності лісом відноситься I, ІІ, ІІІ,ІV груп. Ліси 1 групи займають площу 25 га, ІІ-429 га, ІІІ-378 га, IV-2862 га.
В структурі лісових насаджень переважають хвойні породи. Середній вік насаджень 60 років. Середня повнота  0,7. Середній бонітет 1.

Виконання виробничих планів за 2015 рік

№ п/п Найменування показників Одиниця виміру Факт
2014р Факт 2015 р
1 Лісові розсадники га 0,15 0,18
2 Посадка лісу га 33,2 25,1
3 Рубки догляду за лісом, санрубки та інші із них: га/м3 108/10173 188/14731
- рубки догляду в молодняках га/м3 45/672 40/827
- проріження га/м3 7/132 5/113
- прохідна рубка га/м3 7/343 -/-
- вибіркові санітарні га/м3 26/894 90/1618
- суцільні санітарні га/м3 16/6602 24/11818
- інші га/м3 7/1530 29/355
4 Рубки головного користування м3 4728 6089
6 Середньоспискова чисельність чол 22 25
7 Середньомісячна зарплата грн. 3831 5638