+38 (054) 566-26-12
svles@remove-this.i.ua
вул. Дачна, 24, смт. Свеса, Ямпільський район, Сумська область, 41226
Погода:

41220, м. Дружба, вул. Макрушино, 3


Посада ПІП Телефони
Службовий Мобільний
Лісничий Чередник Олександр Михайлович 05456 - 4 - 35 - 82 067-542-29-76
Помічник лісничого Коваленко Павло Володимирович 067-542-63-04
Бухгалтер Петрова Тетяна Юріївна 097-799-40-80
Загальна площа Дружбівського лісництва складає 5872 га в т.ч. покрита лісом 5391га  що становить 92%.
По категоріям захищеності лісом відноситься I, ІІ, ІІІ,ІV груп. Ліси 1 групи займають площу 13 га, ІІ-0 га, ІІІ-1449 га, IV-4410 га.
В структурі лісових насаджень переважають хвойні породи. Середній вік насаджень 60 років. Середня повнота  0,7. Середній бонітет 1.

Виконання виробничих планів за 2015 рік

№ п/п Найменування показників Одиниця виміру Факт
2014р Факт 2015 р
1 Лісові розсадники га 0,18 0,19
2 Посадка лісу га 39,1 37,8
3 Рубки догляду за лісом,
санрубки та інші із них : га/м3 105/7612 160/6406
- рубки догляду в молодняках га/м3 52/447 53/590
- проріження га/м3 8/178 34/510
- прохідна рубка га/м3 5/151 15/617
- вибіркові санітарні га/м3 19/499 46/2181
- суцільні санітарні га/м3 17/6225 6/2334
- інші га/м3 4/112 6/174
4 Рубки головного користування м3 11654 13072
6 Середньоспискова чисельність чол 29 31
7 Середньомісячна зарплата грн. 3046 4170