+38 (054) 566-26-12
svles@remove-this.i.ua
вул. Дачна, 24, смт. Свеса, Ямпільський район, Сумська область, 41226
Погода:

село Голубівка

Посада ПІП Телефони
Службовий Мобільний
Лісничий Волков Сергій Володимирович 05451 - 7 - 63 - 41 096-757-64-72
Помічник лісничого Романченко Іван Васильович 097-676-15-99
Бухгалтер Пастухова Людмила Миколаївна 066-924-38-11
Загальна площа Свеського лісництва складає 6525,7 га .
В структурі лісових насаджень переважають хвойні породи. Середній вік насаджень 50 років. Середня повнота  0,7. Середній бонітет 1

Виконання виробничих планів за 2021 рік

№ п/п Найменування показників Одиниця виміру Факт
2021р Факт 2021 р
1 Лісові розсадники га 0,22 0,22
2 Посадка лісу га 25,6 25,6
3 Рубки догляду за лісом, санрубки та інші із них: га/м3 355/9200 370/9395
- рубки догляду в молодняках га/м3 105/1200 107/1281
- проріження га/м3 40/700 41/741
- прохідна рубка га/м3 55/2400 56/2415
- вибіркові санітарні га/м3 150/4700 160/4755
- суцільні санітарні га/м3 - -
- інші га/м3 5/200 6/203
4 Рубки головного користування м3 9500 9665
6 Середньоспискова чисельність чол - 23
7 Середньомісячна зарплата грн. 24802