+38 (054) 566-26-12
svles@remove-this.i.ua
вул. Дачна, 24, смт. Свеса, Ямпільський район, Сумська область, 41226
Погода:

41220, м. Дружба, вул. Тельмана 6А


Посада ПІП Телефони
Службовий Мобільний
Начальник Закусило Олександр Миколайович 05456 - 4 - 31 - 91 098 352 19 49
Майстер Новицька Валентина Михайлівна 097-439-55-36

Основні виробничі показники

Найменування показників Одн.вим. 2015 р.
1 Середньооблікова чисельність працюючих чол. 13
2 Відвантажено вагонів шт. 369
3 Відвантажено лісопродукціі кбм. 25388
4 На суму тис. грн. 19002
5 Статнавантаження на 1 вагон кбм. 69
6 Відвантажено на одного працівника кбм. 1953
7 Середньомісячна заробітна плата на одного працюючого грн. 5104
8 Витрати на навантаження-розвантаження одного кбм деревини грн. 14,00