+38 (054) 566-26-12
svles@remove-this.i.ua
вул. Дачна, 24, смт. Свеса, Ямпільський район, Сумська область, 41226
Погода:

село Очкино

Посада ПІП Телефони
Службовий Мобільний
Лісничий Кляп Ярослав Миколайович 05451 - 7 - 61 - 33 066-688-10-11
Помічник лісничого Кисель Олександр Миколайович 066-363-54-71
Бухгалтер Жидков Микола Павлович 066-669-35-55
Загальна площа Свеського лісництва складає 3088,8 га .
В структурі лісових насаджень переважають хвойні породи. Середній вік насаджень 60 років. Середня повнота  0,7. Середній бонітет 1
№ п/п Найменування показників Одиниця виміру Факт
2021р Факт 2021 р
1 Лісові розсадники га 0,12 0,12
2 Посадка лісу га 18,0 18,0
3 Рубки догляду за лісом, санрубки та інші із них: га/м3 241/6820 249/7192
- рубки догляду в молодняках га/м3 70/700 71/761
- проріження га/м3 6/120 6/138
- прохідна рубка га/м3 100/400 105/4135
- вибіркові санітарні га/м3 65/2000 65/2145
- суцільні санітарні га/м3 - -
- інші га/м3 - 2/12
4 Рубки головного користування м3 5700 5723
6 Середньоспискова чисельність чол - 11
7 Середньомісячна зарплата грн. 26793