+38 (054) 566-26-12
svles@remove-this.i.ua
вул. Дачна, 24, смт. Свеса, Ямпільський район, Сумська область, 41226
Погода:

41200, с. Прудища, вул. Партизанська 32


Посада ПІП Телефони
Службовий Мобільний
Лісничий Омельченко Олександр Петрович 05456 - 2 - 19 - 93 067-542-19-73
Помічник лісничого Линок Ольга Віталіївна 097-960-79-23
Бухгалтер Біндюг Тетяна Борисівна 097-131-41-42
Загальна площа Прудищанського лісництва складає 5418га в т.ч. покрита лісом 4844 що становить 89%.
По категоріям захищеності лісом відноситься I, ІІ, ІІІ, ІV груп. Ліси 1 групи займають площу 2419га, ІІ-0га, ІІІ-221га, IV-2778га.
В структурі лісових насаджень переважають хвойні породи. Середній вік насаджень 60 років. Середня повнота 0,7. Середній бонітет 1.

Виконання виробничих планів за 2015 рік

№ п/п Найменування показників Одиниця виміру Факт
2014р Факт 2015 р
1 Лісові розсадники га 0,2 0,17
2 Посадка лісу га 31,5 49,9
3 Рубки догляду за лісом, санрубки та інші із них : га/м3 153/8213 114/9164
- рубки догляду в молодняках га/м3 100/417 46/402
- проріження га/м3 10/84 25/407
- прохідна рубка га/м3 12/673 11/910
- вибіркові санітарні га/м3 11/351 14/687
- суцільні санітарні га/м3 17/6635 15/6706
- інші га/м3 3/53 3,/52
4 Рубки головного користування м3 14348 11422
6 Середньоспискова чисельність чол 21 19
7 Середньомісячна зарплата грн. 4079 6468