+38 (054) 566-26-12
svles@remove-this.i.ua
вул. Дачна, 24, смт. Свеса, Ямпільський район, Сумська область, 41226
Погода:

41226, смт. Свеса, вул. Дачна, 37


Посада ПІП Телефони
Службовий Мобільний
Лісничий Ковбаса Віктор Леонідович 05456 - 6 - 40 - 06 067-542-19-57
Помічник лісничого Сушко Віталій Миколайович 097-933-90-02
Бухгалтер Гребенюк Ірина Анатоліївна 097-421-81-96
Загальна площа Свеського лісництва складає 6131 га в т.ч. покрита лісом 5323 га, що становить 89%.
По категоріям захищеності лісом відноситься до I,II,ІІІ,ІV груп. Ліси 1 групи займають площу 26 га, ІІ-911га, ІІІ-1095 га, IV-4099 га.
В структурі лісових насаджень переважають хвойні породи. Середній вік насаджень 60 років. Середня повнота  0,7. Середній бонітет 1

Виконання виробничих планів за 2015 рік

№ п/п Найменування показників Одиниця виміру Факт
2014р Факт 2015 р
1 Наявність шишкосушилки шт 1 1
2 Наявність насіннєсховища шт 1 1
3 Лісові розсадники га 0,36 0,40
4 Посадка лісу га 28,0 32,2
5 Зелене живчування т.шт. 4,7 4,6
6 Рубки догляду за лісом,
санрубки та інші із них : га/м3 153/9075 232/10110
- рубки, догляду в молодняках га/м3 61/1084 51/807
- прорідження га/м3 15/126 40/510
- прохідна рубка га/м3 24/1474 42/2576
- вибіркові санітарні га/м3 42/2070 69/2873
- суцільні санітарні га/м3 8/4299 2/554
- інші га/м3 3/23 28/2790
7 Рубки головного користування м3 13157 13490
8 Підсобне господарство:
- пасіка бджолосімей 25 25
9 Шкільне лісництво шт/учнів 1/40 1/40
10 Середньоспискова чисельність чол 26 29
11 Середньомісячна зарплата грн. 3779 4876